Zarząd Stadniny Koni "Pępowo" zaprasza do składania ofert na zakup traktora ogrodowego Park Pro 740 IOX z agregatem Park 125 Pro El Combi QF. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w opisie.

 


stad200609 01


 

 Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wzór umowy.